Samstag, dem 18. Juni 2005, 20.00 Uhr

Roots and Culture: Aktywnosc Pokolen
Project Wisla


Photography: Dominik Januszko, Marcin Banat and Dzodzo (PL).
Music and sound: Rob Curgenven (AUSTRALIA)

Dauer der Ausstellung 18.06 - 30.06. 2005


Roots and Culture: Aktywność Pokoleń
Project Wisla

Wisla - longest and oldest route between the Polish mountains and the Baltic. Natural border to wildlife and human. Forgotten river enjoyed by
Dominik Januszko, Marcin Banat and Dzodzo. Their destination is to promote active lifestyle, write a tourist guidebook about Wistula and develop recreational therapy.

Australian sound artist,
Rob Curgenven, rowed with Dominik, Marcin and Dzodzo 170 kilometres along the Wisla from Krakow to Sandomierz recording the sounds of the expedition, the river and its surroundings. The exhibition at Zero Gallery presents a collection of 50 photographs by Marcin and Dominik from their journey from the source of the Wisla in the mountains to their canoe expedition along the many environs of the river. Inconjunction, a collage of field recordings is presented to convey the many moods of the river through night and day, village and city.

Supported by Institute of Tourism Academy of Physical Education in Cracow, Polish Canoe Federation, Polish Gymnastic Association and Opposite.pl.



Wisła - najdłuższy szlak w Polsce pomiędzy górami a Bałtykiem. To naturalna granica dla dzikiej natury i człowieka. Zapomniana rzeka odkryta na nowo przez
Dominika Januszko, Marcina Banat i Dzodzo. Ich celem jest promocja aktywnego stylu życia, napisanie przewodnika o Wiśle i terapia rekreacyjna.

Australijski artysta, Rob Curgenven, przepłynął z Dominikiem, Marcienm i Dzodzo 170km wzdłuż Wisły z Krakowa do Sandomierza nagrywając dźwięki ekspedycji, rzekę i jej otoczenie. Na wystawie w Galerii ZERO zaprezentowane będzie 50 fotografii Marcina i Dominika z ich wyprawy kajakiem wzdłuż Wisły aż od jej źródeł. Oprócz tego usłyszeć będzie można zestaw nagranych dźwięków oddających nastroje rzeki w dzień i w nocy, w miastach i na wsiach.

Wsparcie: Instytut Turystyki na AWF w Krakowie, Polska Federacja Kajakowa, Polskie Stowarzyszenie Gimnastyczne
i Opposite.pl



home